Var och hur undersöks astma?

De grundläggande astmaundersökningarna görs vanligen på hälsostationen eller inom företagshälsovården. Diagnostiseringen och vården kräver bedömning av en specialistläkare endast i specialfall.

Det är viktigt att uppsöka läkare om man upptäcker symtom som är typiska för astma. Misstanke om astma baseras på patientens symtom. När läkaren lyssnar på patientens lungor, kan han eller hon upptäcka pipande ljud som tyder på astma.

De undersökningar som görs varierar beroende på patientens ålder. Vid behov görs flera olika blåstester innan astmadiagnosen säkerställs. Blåstesterna upprepas vid behov under den vårdande läkemedelsbehandlingen för att ta reda på om behandlingen förbättrar testresultaten. Resultaten blir i allmänhet normala när man hittar en tillräcklig nivå för läkemedelsbehandlingen.

Syftet med undersökningarna är att i första hand upptäcka luftrörens benägenhet att dras samman vid utandning genom att undersöka luftströmmarna vid utandningen. Om luftrören är sammandragna, blir resultaten vid blåstesterna sämre. Blåstester görs också efter att patienten tagit luftrörsvidgande läkemedel. Syftet med detta är att observera hur luftrörens benägenhet att dras samman återställs när patienten använder luftrörsvidgande läkemedel.

Video: På lungläkarens mottagning

Uppdaterad  27.11.2019

Kyllä