Uppföljning av astma

Uppföljningsbesöken fastställs individuellt utifrån patientens behov och den vårdande enhetens förfaranden.

Besöket på sjukhuspolikliniken beställs vanligen vid det föregående besöket. Inom öppenvården bokar patienten tiden själv i enlighet med vårdplanen. På uppföljningsbesöken bedöms om medicineringen är tillräcklig och om läkemedelsbehandlingen har utförts på rätt sätt. På besöket utreds även om medicineringen har några biverkningar.

Vid bedömningen av astmasymtomens balans används muntliga intervjuer med patienten och skriftliga frågeformulär som hjälp. Patienten bes oftast göra PEF-mätningar inför uppföljningsbesöken. Andra blåstester görs efter behov.

Föregående sidaTill följande avsnitt

Uppdaterad  27.11.2019

Kyllä