Undersökning av astma

De grundläggande undersökningarna av astma görs oftast på den egna hälsocentralen eller inom företagshälsovården. Endast i särskilda fall förutsätter diagnostiseringen och behandlingen en specialistbedöming.

Det rekommenderas att man uppsöker läkare för undersökningar om man upptäcker symtom som är typiska för astma. Astmamisstanken utgår från patientens symtom. När läkaren lyssnar på lungorna kan han eller hon upptäcka vinande som tyder på astma.

Vilka undersökningar som används beror på patientens ålder. Vid behov kan man utföra flera olika blåstester innan astmadiagnosen fastställs. Samma blåstester upprepas vid behov under en behandlande medicinering för att man ska se om medicineringen ger förbättrade resultat. Oftast normaliseras resultaten när astmamedicineringen är tillräcklig.

Undersökningarna syftar i första hand till att påvisa luftrörens benägenhet att dras samman, vilket är typiskt för astma, genom att undersöka luftströmmarna vid utandningen. När luftröret har dragit ihop sig försämras utblåsningsresultaten. Blåstester görs också efter att man har tagit luftrörsvidgande läkemedel för att påvisa att de luftrörsvidgande astmaläkemedlen återställer sammandragningarna som tyder på astma.

Ett luftrör som har dragit sig samman försämrar utblåsningsresultaten.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä