Spirometri

Spirometri är ett blåstest som används för astmadiagnostisering och uppföljning av behandlingen.

​​​

Spirometri är ett blåstest som, liksom PEF-mätning, hör till de grundläggande undersökningarna vid astma. Metoden undersöker inte bara utandnings​flödet utan även lungvolymen före och efter vidgande medicinering.

Ladda ner patientanvisningen om spirometri. Anvisningen har utarbetats av HUS, men kan i tillämplig utsträckning användas i hela landet.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä