Spiroergometri

Spiroergometri används när man diagnostiserar hjärt- och lungsjukdomar samt bedömer av arbetsförmåga, duglighet för operation och effekten av läkemedelsbehandling.

 
 

Undersökningen används i första hand när man gör en differentialdiagnos av andnöd vid belastning, funktionella andningsstörningar och ospecifika känningar i bröstet och bedömning av fysisk prestanda (arbetsförmåga och duglighet för operation). Undersökningen tar cirka 1,5 timme. Testet kan utföras antingen som cykel-, gång- eller löpbandsbelastning. Belastningssättet väljs baserat på förhandsuppgifter och en intervju med patienten.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä