Provokationstest med metakolin

Provokationstest med metakolin är ett blåstest där man strävar efter att upptäcka sammandragningsbenägenheten hos luftrören, dvs. hyperaktiviteten, som är typisk för astma.

 
 

Vid provokationstest med metakolin andas patienten in histamin- eller metakolinaerosol med fem minuters mellanrum med hjälp av en doseringsapparat. Efter varje dos andas personen ut i en spirometer. Undersökningen avbryts om sekundkapaciteten sjunker avsevärt eller om man har nått den maximala styrkan i dosserien. Därefter ges luftrörsvidgande läkemedel. Undersökningen tar 60 minuter.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä