PEF-mätning

PEF (peak expiratory flow) avser utandningsflödets största hastighet. PEF-mätning används för att diagnostisera astma och följa upp vården.

PEF-mätning används för att mäta luftrörens sammandragning och dygnsvariation. PEF-mätningarna görs hemma. Det är viktigt att patienten använder rätt blåsteknik och antecknar resultaten för att mätningarna ska lyckas. Det lönar sig att be om handledning av en yrkesutbildad person. Astmapatienten ska ha en egen PEF-mätare. Mätare finns att köpa på apoteket, hos patientorganisationerna och på kantinen i vissa sjukhus.

Utförande av mätningen

 • Nollställ mätaren.
 • Dra in så mycket luft i lungorna som möjligt.
 • Ta mätarens munstycke tätt mellan läpparna och tänderna.
 • Gör en kort blåsning i mätaren. Blåsningen ska vara så stark som möjligt.
 • Anteckna resultatet.
 • Gör mätningen alltid stående och på samma sätt. Det bästa resultatet får du när du står.
 • Upprepa testet tre gånger efter varandra (gör fler upprepningar om skillnaden mellan de två bästa resultaten är mer än 20 l/min).

PEF-mätning

 • Gör blåstesterna i 1−2 veckors tid varje dag genast efter att du vaknat på morgonen och på kvällen.
 • Testerna ska alltid göras vid samma klockslag.
 • Blås tre gånger efter varandra i mätaren vid varje mätningsgång (gör fler upprepningar om skillnaden mellan de två bästa resultaten är mer än 20 l/min).
 • Gör så här:
  1. Gör tre blåsningar och anteckna resultaten på blanketten.
  2. Ta luftrörsvidgande läkemedel.
  3. Vänta 15–30 minuter och blås sedan ytterligare tre gånger i mätaren. Anteckna resultaten på blanketten.

Utöver de regelbundna blåstesterna på morgonen och kvällen är det viktigt att göra PEF-mätningar alltid när du får astmasymtom.

Video: PEF-mätning

Uppdaterad  27.11.2019

Kyllä