PEF-mätning

PEF (peak expiratory flow) avser det största flödet vid utandning. PEF-mätning används för att diagnostisera astma och följa upp behandlingen.

 
 

PEF-mätningen mäter luftrörens sammandragning och variationer under dygnet. PEF-mätningen görs hemma. För att uppföljningen ska lyckas är det viktigt att man blåser med rätt teknik och skriver upp resultaten. Det lönar sig att be om handledning att vårdpersonalen. Vid sidan av regelbundna morgon- och kvällsblåsningar är det viktigt att alltid göra PEF-blåsningar om man får astmasymtom.

Astmatiker bör ha en egen PEF-mätare. Mätare kan köpas på apotek, av patientorganisationer och i kantinen på vissa sjukhus.

Utföra PEF-mätning

  • Utför blåsningarna under 1–2 veckors tid varje dag på morgonen genast när du har vaknat och på kvällen. Utför alltid blåsningarna vid samma klockslag om det är möjligt.
  • Utför alltid mätningen i samma läge. Bästa resultat får du om du står.
  • Nollställ mätaren.
  • Fyll lungorna med så mycket luft som du kan.
  • Placera mätarens munstycke tätt mellan läpparna och tänderna.
  • Blås en kort, maximalt kraftig blåsning i mätaren.
  • När du mäter ska du göra tre blåsningar i rad (blås fler gånger om skillnaden mellan de två bästa blåsningarna är större än 20 l/min).
  • Ta luftrörsvidgande läkemedel.
  • Blås på nytt tre gånger efter 15–30 minuter och skriv upp värdena på blanketten.

Du kan skriva ut bifogade blankett för uppföljning av PEF-mätningarna. Blanketten har utarbetats av HUS, men kan användas i hela landet.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä