Mätning av kväveoxid i utandningsluften

Genom att mäta kväveoxid kan man utreda om det i utandningsluften förekommer mer kväveoxid än normalt, vilket kunde tyda på en astmatisk inflammation.

 
 

Patienten blåser långsamma blåsningar i mätapparaturen och följer samtidigt på apparaten eller skärmen att luftflödet hålls jämnt. Hela undersökningen tar cirka 20 minuter.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä