Lungfunktionstester och undersökningar

Misstanke om astma baseras på typiska symtom. Det är dock bra att säkerställa diagnosen med lungfunktionstester eftersom sjukdomen kräver långvarig behandling och uppföljning.

Spirometri

Spirometri är ett blåstest. I likhet med PEF-mätning är spirometri en av de grundläggande astmaundersökningarna. Vid spirometri observeras inte bara utandningshastigheten utan även lungornas volym före och efter att patienten tagit luftrörsvidgande läkemedel.

Histamin- och metakolinexponeringar

Histamin- och metakolinexponeringar är blåstester som görs för att upptäcka luftrörens benägenhet att dras samman (hyperreaktivitet), vilket är ett typiskt fenomen vid astma. Patienten andas in histamin- och metakolinaerosol med hjälp av en doserare med 5 minuters intervaller. Patienten blåser i spirometern efter varje dos. Undersökningen avbryts om patientens sekundkapacitet minskar betydligt eller om dosseriens maximala styrka har uppnåtts. Efter detta ges ett luftrörsvidgande läkemedel. Undersökningen tar 60 minuter.

Video: Vad sker vid ett exponeringstest av lungorna?

Kväveoxidmätning

Med hjälp av undersökningen kan man ta reda på om det förekommer större mängder kväveoxid i utandningsluften än normalt, eftersom detta skulle kunna vara ett tecken på en inflammation av astmatyp. Patienten gör långsamma blåsningar i mätanordningen. Under blåsningen iakttar patienten anordningen eller en display för att kontrollera att blåsningshastigheten förblir jämn. Hela undersökningen tar cirka 20 minuter.

Video: Vad sker vid mätning av kväveoxiden i utandningsluften?

Belastningstest

Undersökningen används särskilt för att bedöma andnöd vid ansträngning, differentiera funktionella störningar i andningen och diffusa känslor i bröstet och bedöma den fysiska prestationsförmågan (arbetsförmågan och operationsduglighet). Undersökningen tar ungefär 1,5 timme. Testet kan göras med cykel, gångmatta eller löpmatta. Metoden väljs utifrån förhandsuppgifterna och en intervju med patienten.

Video: Vad händer vid en spiroergometriundersökning?

Bilddiagnostik och laboratorieundersökningar

Astma syns inte i lungröntgen, men lungröntgen görs för att utesluta andra sjukdomar. Även laboratorieprover tas i huvudsak för att ta reda på sjukdomar som anknyter till astma.

Behandlingsförsök

I vissa fall kan astmadiagnosen säkerställas först när långvarig användning av astmaläkemedel medför betydliga förbättringar i blåstesternas resultat.

Föregående sidaNästa sida

Uppdaterad  27.11.2019

Kyllä