Övriga undersökningar

Astmaundersökningarna kan även omfatta bilddiagnostiska undersökningar och laboratorieprover.

Bilddiagnostik och laboratorieundersökningar

Astma syns inte vid lungröntgen, men lungröntgen görs för att utesluta andra sjukdomar. Även laboratorieprover tas i huvudsak för att utreda andra sjukdomar som är förknippade med astma.

Behandlingsförsök

I vissa fall säkerställs astmadiagnosen först när en tillräckligt långvarig användning av de behandlande astmaläkemedlen ger avsevärda förbättringar i blåstesternas resultat.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä