Valet av läkemedel och ändamålet med läkemedlen

Astmaläkemedel kan indelas i två grupper: läkemedel som motverkar inflammation och läkemedel som vidgar luftrören. De flesta astmaläkemedlen är inhalationsläkemedel, vilket betyder att de ska andas in i lungorna.

När man gjort en astmadiagnos, väljs en lämplig läkemedelsbehandling för patienten. Vid valet av läkemedel ska man tänka på att både läkemedlets doserare (inhalator) och själva läkemedelssubstansen ska lämpa sig för patienten. Om du upplever svårigheter när du ska ta dina läkemedel, är det viktigt att du talar med den vårdande läkaren om dem. Läkemedelsbehandlingen är långvarig och det är viktigt att läkemedelsbehandlingen lämpar sig för dig på alla sätt.

Vad är ändamålet med läkemedlen?

Det är viktigt att astmapatienten är förtrogen med ändamålet med sina egna astmaläkemedel. Färgkoder gör det lättare för patienten att känna igen läkemedlen. De antiinflammatoriska läkemedlen är bruna eller orange och de luftrörsvidgande läkemedlen är blå eller gröna. Kombinerade antiinflammatoriska och luftrörsvidgande läkemedel har olika färger, t.ex. röd, lila och gul.

Tekniken vid intag av läkemedel

Det finns olika slag av läkemedelsinhalatorer som används för behandling av astma. De används på olika sätt och det är viktigt att patienten använder sin egen inhalator med rätt teknik. När inhalatorn används på rätt sätt, har läkemedlet större effekt. Hälsovårdspersonalen ger dig handledning i användningen av astmaläkemedel. På Apotekarförbundets webbplats finns videoklipp om doseringen av läkemedel.

Uppdaterad  27.11.2019

Kyllä