Val av läkemedel och läkemedlets användningsändamål

Astmaläkemedlen kan delas upp i två grupper: antiinflammatoriska och luftrörsvidgande läkemedel. De flesta astmaläkemedlen är av inhalationstyp vilket betyder att man andas in dem i lungorna.

När astmadiagnosen har fastställts väljs lämplig medicinering för patienten. Vid valet av läkemedel beaktas såväl doserarens (inhalatorns) som läkemedlets lämplighet. Om du har problem med att ta läkemedlen bör du tala om detta med din läkare. Medicineringen är långvarig och det är viktig att den passar på alla sätt.

Vilket är läkemedlens användningsändamål?

Det är viktigt att man förstår användningsändamålet för sina egna astmaläkemedel. Färgkoderna gör det lättare att identifiera läkemedlen. Antiinflammatoriska läkemedel har en brun eller orange färg och luftrörsvidgande läkemedel är blå eller gröna. Kombinationsläkemedel med antiinflammatorisk och luftrörsvidgande verkan har olika färger (röd, lila, gul).

Så här tar du läkemedlen

Det finns olika typer av läkemedelsinhalatorer som används för behandling av astma och för varje inhalator är det viktigt att man använder den på rätt sätt. Läkemedlets effekt stöds av en korrekt användning av inhalatorn. Vårdpersonalen ger dig handledning i användningen av astmaläkemedlen. Du kantitta på doseringsvideor på Finlands apotekareförbunds webbplats.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä