Vårdande läkemedel

När en astmainflammation konstateras inleds en läkemedelsbehandling med kortison, som motverkar inflammationen. De kortisonpreparat som man andas in har revolutionerat astmabehandlingen.

Få inflammationen i schack

I dag tas personer med astma sällan in för sjukhusvård på grund av astma, eftersom man lyckas hålla inflammationen i schack med en effektiv och säker medicinering. Det är viktigt att man tar de behandlande läkemedlen regelbundet även om man inte skulle märka deras effekt på samma sätt som när man tar snabbverkande, vidgande läkemedel. När man behandlas med kortison som man andas in är läkemedelshalterna i blodcirkulationen betydligt mindre än när man tar kortison i tablettform, vilket betyder att biverkningar som hänför sig till hela kroppen är sällsynta.

Biverkningar av inhalerbara läkemedel

Vanliga lokala biverkningar är heshet samt jästinfektioner i munnen och svalget. Dessa kan förebyggas genom att man iakttar munvård enligt anvisningarna. Pastiller som ökar utsöndringen av saliv ger lindring om medicineringen gör munnen torr.

Tablettläkemedel

Som astmaläkemedel i tablettform används främst montelukast eller zafirlukast, som motverkar astmainflammationen. Dessa läkemedel tillhör gruppen leukotrienhämmare. De fungerar för största delen av astmapatienterna, men cirka en tredjedel av patienterna har ingen nytta av dem. Om läkemedlen hjälper mot astma, hjälper de också mot snuvsymtom. Oftast måste man också använda andra vårdande astmaläkemedel vid sidan av leukotrienhämmare.

Teofyllin är ett gammalt astmaläkemedel som fortfarande används. Teofyllinet, som tas i tablettform, är främst ett luftrörsvidgande läkemedel. Enligt färska undersökningar effektiverar teofyllinet dessutom kortisonets verkan genom att minska den så kallade kortisonresistensen. Andra gamla vårdande läkemedel är natriumkromoglikat och nedokromil, som tillhör gruppen kromoner. De används mer sällan. Patienter har god tolerans för dessa läkemedel, som dock har låg effekt.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä