Vårdade läkemedel

När man konstaterar en astmainflammation, inleds läkemedelsbehandling med kortison, som motverkar inflammationen. Inhalerbara kortisonpreparat introducerades på 1970-talet. De revolutionerade behandlingen av astma.

Inflammationen under kontroll

I dag tas personer som har astma sällan in på sjukhus på grund av astman eftersom det är möjligt att hantera inflammationen effektivt och tryggt med läkemedel. Det är viktigt att patienten använder sina läkemedel regelbundet, även om patienten inte märker vilken inverkan dessa läkemedel har på samma sätt som när han eller hon tar t.ex. snabbverkande luftrörsvidgande läkemedel. Vid behandling med inhalationskortison är läkemedelshalterna i blodomloppet mycket mindre än när patienten tar tablettkortison. Därför är biverkningar som påverkar hela kroppen sällsynta.

Biverkningar av inhalationsläkemedel

Vanliga lokala verkningar är heshet samt jästsvampinfektioner i mun och svalg. Infektionerna kan förebyggas med munvård enligt hälsovårdspersonalens anvisningar. Om inhalationsläkemedlet gör att munnen blir torr, kan patienten ta pastiller som ökar utsöndringen av saliv.

Läkemedel i tablettform

Som astmaläkemedel i tablettform används främst montelukast eller zafirlukast, som motverkar astmainflammationen. Dessa läkemedel tillhör gruppen antileukotriener. De har effekt hos största delen av astmapatienterna, men cirka en tredjedel av patienterna har ingen nytta av dem. Om läkemedlen hjälper mot astma, hjälper de också mot snuvsymtomen. Oftast måste man också använda andra vårdande astmaläkemedel.

Teofyllin är ett gammalt astmaläkemedel som är fortfarande i användning. Teofyllinet, som tas i tablettform, är främst ett luftrörsvidgande läkemedel. Enligt färska undersökningar effektiverar teofyllinet dessutom kortisonens verkan genom att minska den så kallade kortisonresistensen. Andra gamla vårdande läkemedel är natriumkromoglikat och nedokromil, som tillhör gruppen kromoner. De används mer sällan. Patienter har god tolerans för dessa läkemedel, som dock har låg effekt.

Föregående sidaNästa sida

Uppdaterad  27.11.2019

Kyllä