Specialersättning för astmaläkemedel

Det är möjligt att ansöka om lägre specialersättning för astmaläkemedel hos FPA när man har haft regelbunden vårdande läkemedelsbehandling i sex månaders tid och astmadiagnosen har säkerställts med blåstester.

För specialersättning behövs ett B-läkarutlåtande som du kan be att få av den läkare som behandlar din astma. Om blåstesterna visar att astman är mycket lindrig eller om vårdande läkemedel inte används regelbundet året om är det i allmänhet inte möjligt att få specialersättning.

Om specialersättning beviljas, läggs en anteckning om detta till ditt FPA-kort. Numret 203 på kortets baksida hänvisar till astma. Om du beviljats specialersättning för en viss period, antecknas periodens slutdatum på samma ställe. Be om att få ett nytt B-utlåtande av läkaren ett par månader innan specialersättningen går ut, om din regelbundna läkemedelsbehandling fortsätter.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä