Hjälpmedel för läkemedelsbehandling - Andningsbehållare

En andningsbehållare är ett hjälpmedel vid doseringen av inhalationsspray.

Det är lättare att inhalera läkemedel med en andningsbehållare, om det känns krångligt att ta ett aerosolläkemedel. Användningen av andningsbehållaren driver läkemedlet ner i lungorna och minskar den mängd som blir kvar i munnen. Så förbättras läkemedlets effekt och eventuella skador av kortisonet som inhaleras förebyggs såsom muntorsk samt hes röst.

Det finns Andningsbehållare som passar enbart vissa läkemedelsinhalatorer och sådana som passar flera läkemedel i aerosolform. Då du väljer andningsbehållare ska du se till att den inhalationsspray som du har passar andningsbehållaren i fråga.

Bruksanvisningarna för olika andningsbehållare kan variera något, så läs bruksanvisningen omsorgsfullt och fråga vid behov yrkesprofessionella om råd. För barn och de som behöver mera assistans finns andningsbehållare med mask i vissa modeller.

Tips för val av rätt andningsbehållare och vägledning för användningen kan begäras på apoteket eller den vårdgivande enheten.

Följ de utrustningsspecifika anvisningarna för andningsbehållaren.

Uppdaterad  10.3.2020

Kyllä