Biologiska läkemedel

Vid svår astma kan man ibland överväga behandling med biologiska läkemedel. Bedömningen av sådan läkemedelsbehandling görs vid en enhet inom den specialiserade sjukvården som är insatt i behandlingen av svår astma.

Svår astma behandlas vanligen med återkommande tablettkortisonkurer eller med långvarig tablettkortisonbehandling med låga doser. I en sådan situation kan man överväga att använda till exempel omalizumab (svår allergisk astma) eller IL5-antikroppar (svår eosinofil astma) som tilläggsmedicin.

Uppdaterad  27.11.2019

Kyllä