Biologiska astmaläkemedel

Med biologiska läkemedel avses läkemedel som innehåller ett eller flera verksamma ämnen som är biologiska, härstammar från biologiska källor eller som har producerats av en biologisk källa.

Svår astma behandlas vanligen med återkommande tablettkortisonkurer eller med en långvarig tablettkortisonbehandling med låga doser.

I en sådan situation kan man överväga en biologisk läkemedelsbehandling som tillägg, till exempel

  • omalizumab (för svår allergisk astma) eller
  • IL5-antikroppar (för svår eosinofil astma).

Bedömningen av biologisk läkemedelsbehandling görs vid en enhet inom den specialiserade sjukvården.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä