Astmaläkemedel och andningsbehållare

​​​​​​​​​​En andningsbehållare är ett hjälpmedel vid doseringen av inhalationsspray.

Det är lättare att inhalera läkemedel med en andningsbehållare, om det känns krångligt att ta ett aerosolläkemedel. Användningen av andningsbehållaren driver läkemedlet ner i lungorna och minskar den mängd som blir kvar i munnen. Så förbättras läkemedlets effekt och eventuella skador av kortisonet som inhaleras förebyggs såsom muntorsk samt hes röst.

Det finns andningsbehållare som bara passar ihop med vissa läkemedelsinhalatorer och sådana som lämpar sig för de flesta läkemedel av aerosoltyp. När du väljer andningsbehållare ska du försäkra dig om att den inhalationsspray du använder passar ihop med andningsbehållaren i fråga.

Bruksanvisningarna för olika andningsbehållare kan variera något, så läs bruksanvisningen omsorgsfullt och fråga vid behov vårdpersonalen om råd. För barn och personer som behöver mera assistans finns andningsbehållare med mask i vissa modeller.

Tips för val av rätt andningsbehållare och vägledning för användningen kan begäras på apoteket eller den vårdgivande enheten. Följ de utrustningsspecifika anvisningarna för andningsbehållaren.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä