Astma och dopning

En del astmaläkemedel är tillåtna inom idrotten. För vissa astmaläkemedel måste idrottaren dock ansöka om specialtillstånd.

Tidigare innehöll dopingreglerna omfattande begränsningar av användningen av astmaläkemedel. Undersökningar har dock visat att inhalationsläkemedel mot astma inte ger friska idrottare någon fördel när läkemedlen används i normala doser. Därför har dopingbegränsningarna för astmaläkemedel till största delen slopats.

Tävlingsidrottare på nationell nivå ska ta del av de gällande föreskrifterna på antidopingkommitténs webbplats. Idrottare på internationell nivå ska kontrollera reglerna hos det internationella grenförbundet.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä