Viktkontroll

Övervikt är faktor som ökar risken för astma, men vid betydande övervikt kan det förekomma astmaliknande symtom även utan att patienten har astma. Fetma kan också ändra sjukdomsförloppet för astma som börjat som barn.

I astma som förknippas med fetma har kortisonläkemedel sämre effekt. Personer som har astma borde därför kontrollera sin vikt under hela sitt liv. Bantning har visat sig minska astmasymtomen hos personer med övervikt.

Uppdaterad  28.11.2019

Kyllä