Munvård

Det är bra att fästa uppmärksamhet vid munvården eftersom de inhalationsläkemedel som används vid underhållsbehandlingen påverkar munnens mikrobioflora. Om munvården försummas, kan risken för jästsvampinfektion och hål i tänderna öka.

Munvård vid användning av astmaläkemedel för underhållsbehandling

Ibland lyckas det inte att undvika dessa problem även med god munhygien. Därför är det viktigt med en god munhygien.

  • Borsta tänderna innan du tar det vårdande inhalationsläkemedlet.
  • Skölj munnen och svalget väl när du har tagit läkemedlet.
  • Svälj inte vattnet utan spotta ut det.
  • Det är bra att använda någon produkt som innehåller xylitol (t.ex. pastiller, tuggummi) efter att du sköljt munnen.
  • Informera din tandläkare om att du använder inhalationsläkemedel för astma.

Uppdaterad  28.11.2019

Kyllä