Motion

Motion är viktigt även för astmapatienten. När patienten har en bra allmän kondition, orkar han eller hon bättre med de dagliga sysslorna och är ofta dessutom piggare och mer energisk. Det är också viktigt att vila tillräckligt.

Du får njuta av motionen

Det är bra för alla att röra sig i vardagen och undvika att sitta, och det är ett utmärkt sätt att börja motionera mer på detta sätt. De flesta som har astma har upplevt symtom i anslutning till fysisk ansträngning, vanligen andnöd, pipande andning och hosta som till följd av ansträngning som orsakar andfåddhet. När astman bringats under kontroll med läkemedel, ska man ändå inte låta de tråkiga erfarenheterna stå i vägen utan börja motionera mera. Vi behöver röra på oss i alla åldrar, men många motionerar inte tillräckligt till exempel på grund av sjukdom.

Allmän rekommendation om motion och idrott

För vuxna rekommenderas minst 2 timmar 30 minuter måttlig motion per vecka eller 1 timme 15 minuter ansträngande motion per vecka för att förbättra uthålligheten. Dessutom rekommenderas träning som förbättrar styrkan och stabiliteten två gånger per vecka.

Det är bra att börja träningen lugnt, värma upp omsorgsfullt och undvika att bli snabbt andfådd. Ett bra sätt att undvika att starten blir för ansträngande är att andas in genom näsan i början av träningen. När du motionerar är det bra att fokusera på att andas så fritt som möjligt, så att du inte håller andan eller kippar efter andan i onödan. Du kan minska ansträngningen och vila under träningen. Motionera enligt din egen kondition och njut av motionen!/p>

Motion under astmaskov

Vid akut sjukdom till exempel vid astmaskov och förkylning är det bra att undvika ansträngande motion. Även då är det bra att röra på sig lätt. När sjukdomen gått över ska du starta med lätt motion.

Personer med luftvägssjukdomar ska använda läkemedel enligt läkarens ordination. Om du använder luftvägsvidgande läkemedel före fysisk ansträngning, ta läkemedlet 15–30 minuter före prestationen.

Kom ihåg att vila!

Det är viktigt och nödvändigt att röra på sig. Trots det behöver vi också vila, återhämta sig och koppla av! Det är viktigt att du är lyhörd för hur du känner dig och hur du orkar! Andnöd, hosta, väsande andning – de flesta som har astma har upplevt symtom efter stark fysisk ansträngning som orsakar andfåddhet. Dessa symtom kallas ofta i vardagsspråket för ansträngningsastma.

Uppdaterad  28.11.2019

Kyllä