Luften inne och ute

Dålig luft inne och ute kan göra astmasymtomen värre. Astmapatienter reagerar individuellt på variationer i luftkvaliteten.

Luften inomhus

Damm och föroreningar i inomhusluften har större inverkan på astma än utomhusluftens kvalitet. Luften inomhus blir sämre till följd av försummad städning och ordning, många saker i lokalen, rökning inomhus, sällskapsdjur (hos allergipatienter), mikrobtillväxt på fuktskadade material (bakterier, mögelsvampar) och ibland även av utsläpp av kemikalier från bygg- och inredningsmaterial. Dålig luftcirkulation är den främsta orsaken till alla problem med inomhusluften.

Luften utomhus

När al och björk blommar på våren får cirka en miljoner finländare allergisymtom, främst snuva och sveda i ögonen men också astma.

På våren orsakar det finfördelade gatudammet snuva och symtom i ögonen. Dammet gör också astmasymtomen värre. Största delen av gatudammet består av små asfalt- och sandkorn, men det innehåller också sotpartiklar, material från däck, bromsar och andra bildelar samt mikrober från jordmånen. Under vårsäsongen finns det också pollen i dammet. I städerna är små partiklar som tränger djupt in i luftvägarna ett särskilt problem. I en internationell jämförelse har våra tätorter dock en bra luftkvaliteter.

Vedförbränning

När du bränner ved i en öppen spis ska du använda eldstaden på rätt sätt så att du begränsar mängden hälsoskadliga små partiklar till ett minimum. Bränn endast ren ved i eldstaden och sträva efter att tända elden ovanpå veden.

Uppdaterad  28.11.2019

Kyllä