Läkemedel som gör astma värre

Mellan 5 och 20 procent av alla astmapatienter är ASA-överkänsliga (acetylsalicylsyra, aspirin). Det finns också andra läkemedel som kan göra astmasymtomen värre.

Överkänslighet för anti​inflammatoriska läkemedel

Hos personer med överkänslighet för ASA kan många antiinflammatoriska medel orsaka astmasymtom, som till och med kan vara besvärliga. Särskilt farligt är det om patienten får läkemedlet som en intramuskulär eller -venös injektion (till exempel Litalgin®). Hos cirk​a 30 procent av dem som lider av kroniskt nässeleksem förvärrar de antiinflammatoriska läkemedlen nässeleksemet eller ger upphov till lokala svullnadsattacker.

Diagnosen baseras på symtomen och allergitester är inte till någon hjälp. Vid behov prövas läkemedlet i avdelningsförhållanden (provokationstest). Om läkemedlet är nödvändigt kan man också överväga hyposensibiliseringsbehandling. Den vanligaste behandlingen omfattar att omsorgsfullt undvika ASA och läkemedel som härletts av ASA. Majoriteten av patienterna som lider av astma eller nässeleksem kan dock använda antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel utan problem.

Ta inga antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel om du inte är säker på att dessa passar dig. Fråga vid behov om råd av den vårdande läkaren, astmaskötaren eller apotekspersonalen. Observera att även influensaläkemedel kan innehålla antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel som inte lämpar sig för dig.

Lämpliga smärtstillande läkemedel

Lämpliga smärtstillande läkemedel för personer som är överkänsliga för ASA är

  • kodein
  • paracetamol
  • petidin
  • oxikodon
  • tramadol
  • buprenorfin
  • av migränläkemedlen ergotamin och triptaner

OBS! De farmakologiska substanserna räknas upp i förteckningen. Handelsnamnen varierar. Be om råd av apotekspersonalen.

Koxiberna är antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel som ofta lämpar sig för ASA-överkänsliga personer, men inte alltid. Rådgör med din läkare innan du tar dessa läkemedel. Den första dosen kan även ges under övervakning.

Andra läkemedel

Gamla betablockerare som används som hjärt- och blodtrycksmediciner (och för behandling av tryck i ögat) kan orsaka astmasymtom. De flesta som har astma kan använda nyare hjärtselektiva betablockerare utan problem.

Föregående sidaNästa sida

Uppdaterad  28.11.2019

Kyllä