Hygien

Den som har astma ska fästa särskild uppmärksamhet på handhygien och på hygien vid hosta. Det minskar risken för att du insjuknar i luftvägsinfektioner och för sådana infektioner vidare.

Handhygien

  • Undvik att röra området kring ögon, näsa och mun med händerna.
  • Tvätta händerna ofta, och ALLTID efter att du hostat eller nyst. Använd tvål och vatten och tvätta händerna tillräckligt länge, i ca 30 sekunder.
  • Torka händerna omsorgsfullt.
  • Använd ett alkoholhaltigt handsköljmedel för att förhindra smitta.

Gör så här när du hostar

När man hostar kan smittbärande droppar transporteras till och med en meter.

  • Därför ska du täcka över munnen och näsan med en pappersnäsduk medan du hostar eller nyser.
  • Kasta därefter pappersnäsduken bort.
  • Om du inte har tillgång till en näsduk, hosta eller nys i din ärm. Aldrig i händerna!

Uppdaterad  28.11.2019

Kyllä