Läkemedel som förvärrar astma

Mellan 5 och 20 procent av alla astmapatienter är ASA-överkänsliga (acetylsalicylsyra, aspirin). Det finns också andra läkemedel som kan göra astmasymtomen värre.

Överkänslighet mot antiinflammatoriska läkemedel

Hos personer med ASA-överkänslighet kan många antiinflammatoriska läkemedel orsaka astmasymtom, som till och med kan vara besvärliga. Särskilt farligt är det om patienten får läkemedlet som en intramuskulär eller -venös injektion (till exempel Litalgin®). Hos cirka 30 procent av dem som lider av kroniskt nässelutslag förvärrar de antiinflammatoriska läkemedlen nässelutslaget eller ger upphov till lokala svullnadsattacker.

Diagnosen baserar sig på symtomen och allergitester är inte till någon hjälp. Vid behov prövas läkemedlet i avdelningsförhållanden (provokationstest). Om läkemedlet är nödvändigt kan man också överväga hyposensibilisering. Den vanligaste behandlingen omfattar att omsorgsfullt undvika ASA och läkemedel som härletts från ASA. Majoriteten av patienterna som lider av astma eller nässelutslag kan dock använda antiinflammatoriska läkemedel utan problem.

Ta inga antiinflammatoriska läkemedel om du inte är säker på att de passar dig. Fråga vid behov om råd av den behandlande läkaren, astmaskötaren eller apotekspersonalen. Observera att även förkylningsläkemedel kan innehålla antiinflammatoriska läkemedel som inte lämpar sig för dig.

Smärtstillande läkemedel som lämpar sig för ASA-överkänsliga personer

  • kodein
  • paracetamol
  • petidin
  • oxikodon
  • tramadol
  • buprenorfin
  • av migränläkemedlen ergotamin och triptaner.

OBS! De farmakologiska substanserna räknas upp i förteckningen. Handelsnamnen varierar. Be om råd av apotekspersonalen.

Koxiberna är antiinflammatoriska läkemedel som ofta lämpar sig för ASA-överkänsliga personer, men inte alltid. Rådgör med din läkare innan du tar dessa läkemedel. Den första dosen kan även ges under övervakning.

Andra läkemedel

Gamla betablockerare som används som hjärt- och blodtrycksmediciner kan orsaka astmasymtom. Dessa kan också användas för behandling av glaukom. De flesta som har astma kan använda nyare hjärtselektiva betablockerare utan problem.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä