Funktionella andningsstörningar vid astma

Andningssymtom som inte är förknippade med astma kallas för funktionella andningsstörningar och för dem kan man få hjälp genom träning som leds av en fysioterapeut.

Hyperventilation betyder att man andas för mycket. Den kan framträda som ett kraftigt andnödsanfall. Man kan också hyperventilera kontinuerligt vilket betyder att man hela tiden har ett avvikande sätt att andas. Hyperventilation kan lätt förväxlas med astma eller hjärtsymtom. Den kan även vara förknippad med astma när sammandragningar i luftrören gör att man behöver andas tätare.

Symtom

Symtom på hyperventilation kan vara:

  • andnöd eller kvävningskänsla
  • behov av att kippa efter andan
  • tryckande känsla i bröstkorgen
  • svindel
  • stickningar kring munnen och i extremiteterna
  • känsla av att ha en klump i halsen samt
  • panikkänsla och hjärtklappning.

Behandling

Vården vid hyperventilation går ut på att man lär sig andas med rätt teknik samt utför avslappningsövningar. Behandlingen av ett anfall med symtom är att lugna ner andningen, vilket man gör genom att andas in genom näsan och ut med läpparna delvis stängda och i en ställning där man kan slappna av musklerna i nacken och skuldrorna.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä