Astma och rökning

Rökning är en riskfaktor för astma. Det lönar sig alltid att sluta röka.

Kontrollen över sjukdomen hos en person med astma försämras avsevärt av såväl passiv exponering för tobaksrök som aktiv rökning.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä