Astma och näshygien

Näsans uppgift är att rena, värma upp och fukta inandningsluften. Friska slemhinnor i näsan är en viktig förutsättning för näsans funktion.

Näshygien hjälper också patienten att andas mer balanserat. Friska slemhinnor i näsan täcks av ett tunt skikt av slem. Slemmet bidrar till reningen av inandningsluften och hjälper slemhinnorna att försvara sig mot externa retningar. Slem bildas kontinuerligt i näsan och dess bihålor, men när näsan är frisk är personen inte medveten om slemmet.

Vid akut snuva eller allergier kan näsans slemhinnor svullna och näsan bli täppt, samt slemproduktionen öka(behandling av allergisk snuva). Om näsan är för torr bildas det för lite slem eller så är slemmet för segt. Då kan näsan kännas täppt. Det lönar sig för dem som har astma och allergier att sköta om näsans slemhinnor särskilt omsorgsfullt!

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä