Astma och munhygien

Vårdande astmaläkemedel som man andas in påverkar mikrobfloran i munnen. Om munhygienen försummas, kan risken för jästsvampinfektion och hål i tänderna öka.

Munhygien vid användning av vårdande astmaläkemedel

  • Borsta tänderna innan du tar det vårdande inhalationsläkemedlet.
  • Skölj munnen och svalget väl när du har tagit läkemedlet.
  • Svälj inte vattnet utan spotta ut det.
  • Det är bra att använda någon produkt som innehåller xylitol (t.ex. pastiller, tuggummi) efter att du har sköljt munnen.
  • Informera din tandläkare om att du använder astmaläkemedel som du andas in eftersom man ibland inte kan undvika problem i munnen och tänderna ens med god munhygien

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä