Astma och luftkvalitet

Dålig luft inne och ute kan förvärra astmasymtomen. Astmapatienter reagerar individuellt på variationer i luftkvaliteten.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä