Astma och förebyggande av infektioner

Den som har astma ska fästa särskild vikt vid handhygienen och vid hygien när man hostar. Det minskar risken för att du insjuknar i luftvägsinfektioner och för sådana infektioner vidare.

Handhygien

  • Undvik att röra området kring ögon, näsa och mun med händerna.
  • Tvätta händerna ofta, och ALLTID efter att du hostat eller nyst. Använd tvål och vatten och tvätta händerna tillräckligt länge, i ca 30 sekunder.
  • Torka händerna omsorgsfullt.
  • Använd ett alkoholhaltigt handsköljmedel för att förhindra smitta.

Gör så här när du hostar

När man hostar kan smittbärande droppar transporteras till och med en meter.

  • Täck över munnen och näsan med en pappersnäsduk medan du hostar eller nyser.
  • Släng sedan pappersnäsduken.
  • Om du inte har tillgång till en näsduk, hosta eller nys i din ärm. Aldrig i händerna!

Influensavaccin

Influensavaccinering rekommenderas för den som har astma. Med vaccinering minskas antalet influensasmittor, tillhörande astmaskov samt influensans följdsjukdomar såsom lunginflammationer.

Den som har en astmadiagnos samt återkommande eller regelbunden medicinering kan få influensavaccin. Den som har astma får gratis vaccin på den egna hälsostationen eller vid sjukhusbesök.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä