Sällskapsdjur och astma

Astma förhindrar inte att man skaffar sällskapsdjur. Om djurets närvaro ändå orsakar allergiska symtom eller gör astmasymtomen värre, rekommenderas inte att man håller eller skaffar ett sällskapsdjur.

Vissa patienter får starkare astmasymtom redan när de exponeras indirekt för mjäll från hund eller katt till exempel i skolan, i trafikmedel och på arbetsplatsen. Sällskapsdjursdamm gör luftvägarna känsligare för retningar och kan samtidigt göra astman värre även om personen inte är allergisk.

Överkänslighet undersöks med allergitester, men en positiv reaktion visar inte om det är djur som orsakar allergisymtom eller som gör astman värre. De kan inte heller förutspå allergi som utvecklas senare, när man skaffat ett sällskapsdjur till hemmet. När astman har en god balans är det lättare för patienten att tåla de andningssymtom som orsakas av djurallergi.

Hund

Alla hundar bär på samma allergener. Mängden allergener som frigörs från hunden beror mycket mer på individen än på hundens ras. Allergener finns inte bara i hundens mjäll och hår, utan även i dess saliv och serum. Därför finns ingen hund som inte bär på allergener. Även torrfoder för hundar kan öka benägenheten att få symtom.

Katt

Kattallergen finns i kattens mjäll, saliv och talg samt i utsöndringarna från körtlarna kring kattens anus. Hankatter bär på mer allergener än honkatter.

Gnagare

Marsvin, råttor, gerbiler, kaniner och andra kaniner medför lätt allergier. Allergener finns i deras mjäll, saliv och avföring. Även djurets foder eller torrströet i dess bo kan orsaka symtom.

Fåglar

Hos undulater, papegojor och andra burfåglar finns det allergener i deras avföring och mjäll. Proteindamm som lossnar från fågeln samt kvalster och lusflugor i dess fjäderskrud kan orsaka allergi och astma. Allergisymtomen kan också orsakas av fåglarnas foder, till exempel solrosfrön, nötter och hirskorn.

Ödlor, kräldjur, sköldpaddor

Många anser att ödlor, kräldjur och sköldpaddor är trygga sällskapsdjur eftersom de inte avger synligt mjäll. Denna uppfattning är felaktig eftersom de avger allergent proteinmaterial som blandas med dammet i rummet. Även i deras avföring finns allergent material. Man ska inte heller glömma att deras mat kan innehålla allergener.

Akvarium

När en person som har djurallergi vill skaffa ett djur till sitt hem, tänker man ofta på ett akvarium. Fiskar och deras avföring dammar inte och blandas inte därför med dammet i rummet. I akvariet växer dock alger, vanligen grönalger, som också kommer ut i inomhusluften. Dessutom ska fiskarna utfodras, och deras foder – framför allt mygglarver och räkor – innehåller allergener.

Igelkottar som sällskapsdjur

Vi vet mycket lite om igelkottar som sällskapsdjur. I Finland finns afrikanska dvärgigelkottar och egyptisk långörad igelkott som sällskapsdjur. Det är således inte fråga om igelkottar som finns i vår natur. Man kan inte med säkerhet säga i vilken grad igelkottar orsakar allergier. Igelkottar äter dock insekter som sin huvudsakliga föda. Igelkottar blir inte heller rumsrena och därför måste deras bon rengöras dagligen. På igelkottsföreningens webbplats (Siiliyhdistys ry) meddelas att den vanligaste orsaken till att man avstår från sin igelkott är allergier.

Nästa sida

Uppdaterad  28.11.2019

Kyllä