Sällskapsdjur och astma

​Astma förhindrar inte att man skaffar sällskapsdjur. Om djurets närvaro ändå orsakar allergiska symtom eller gör astmasymtomen värre, rekommenderas det inte att man håller eller skaffar ett sällskapsdjur.

Vissa patienter får starkare astmasymtom redan när de exponeras indirekt för mjäll från hund eller katt till exempel i skolan, i trafikmedel och på arbetsplatsen. Damm från sällskapsdjur gör luftvägarna känsligare för retningar och kan samtidigt göra astman värre även om personen inte är allergisk.

Överkänslighet undersöks med allergitester, men en positiv reaktion visar inte om djuren orsakar allergisymtom eller om de gör astman värre. De kan inte heller förutspå allergier som utvecklas senare, när man skaffat ett sällskapsdjur till hemmet. När astman har en god balans är det lättare för patienten att tåla de andningssymtom som orsakas av djurallergi.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä