Astma och köld

​Vid köld ökar problemen med andningsvägarna för den som har astma.

Kall luft kyler och torkar ut andningsvägarna, då inandningsluftens temperatur sjunker och fuktigheten minskar. Kallbelastningen kan göra att andningsvägarnas flimmerhår fungerar sämre.

Kall luft gör att slemhinnorna i näsan sväller och således ökar andningsvägarnas flödesmotstånd. Andning via näsan övergår ofta till andning via munnen, varvid näsans fuktande och värmande effekt uteblir. Till följd av detta kommer kall andningsluft in i de nedre andningsvägarna.

Beakta att köldtåligheten är individuell. Även andningsvägarna blir känsligare för köld med åldern.

Olika delar av Finland har olika temperaturgränser för köld. Även vindstyrkan påverkar köldupplevelsen. Dessutom ökar orenheterna i luften vid köld och orsakar andningssvårigheter.

En köldperiod leder till torrare inomhusluft (bostäder, skolor, arbetsplatser osv.). Fäst uppmärksamhet vid bra ventilation i hemmet samt se till att tilluftsventilerna är öppna och rena.

I småhusområden ska man elda med ren ved.

Bilmotorer ska uppvärmas i förväg då temperaturen sjunker under +5C. Användning av motorvärmare rekommenderas.

Hur skydda sig mot köld

 • Se till att astman är under god kontroll.
 • Skydda ansiktet mot köld, särskilt halsen, munnen och näsan.
 • Ansiktet och halsen kan skyddas med en halsduk.
 • Med värmeväxlare kan man enkelt motverka kyla i luftvägarna.
 • Ha alltid luftrörsvidgande astmamedicin med dig även utomhus och använd den vid behov.
 • Ta influensavaccinering och efter läkares övervägande vaccinering mot lunginflammation.
 • God handhygien är viktigt.

Motion vid köld

De som har astma upplever köldens inverkan på olika sätt, så man ska beakta individuella skillnader.

 • Ta vid behov luftrörsvidgande astmamedicin innan du motionerar.
 • Ha alltid med dig luftrörsvidgande astmamedicin och håll den varm till exempel nära kroppen.
 • Att dricka är viktigt, ha varm dryck med dig.
 • Sträva efter att röra dig där det finns så lite som möjligt av avgaser och andra luftföreningar. Motion rekommenderas inte under trafiktoppar.
 • Undvik hård ansträngning i köld.

Uppdaterad  4.3.2020

Kyllä