Astma och köld

Vid köld ökar problemen med andningsvägarna för den som har astma.

De som har astma upplever köldens inverkan på olika sätt, så man ska beakta individuella skillnader. Även andningsvägarna blir känsligare för köld med åldern.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä