Vad är ett astmaskov?

En bra hantering av astma förutsätter att patienten är förtrogen med symtomen för astmaskov och vet hur han eller hon ska handla i detta skede.

Ovan ser du en lista med de vanligaste tecknen på ett astmaskov. Symtomen är emellertid alltid individuella.

Vid astmaskov blir astmasymtomen såsom hosta, slemmighet, andnöd och vinande andning värre. Astmasymtom uppkommer ofta på natten och morgonen. Det är typiskt för symtomen att de är varierande och kommer som anfall. De börjar oftast i anslutning till virusinfektion i luftvägarna, fysisk ansträngning eller exponering för en allergen. Astmaskov har ofta flera orsaker.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä