Vad är astmaskov?

En bra hantering av astma förutsätter att patienten är förtrogen med symtomen för astmaskov och vet hur han eller hon ska handla i detta skede.

Vid astmaskov blir astmasymtomen, till exempel hosta, slemmighet, andnöd och pipande andning värre. Astmasymtom uppkommer ofta på natten och morgonen. Det är typiskt för symtomen att de är varierande och kommer i attacker. De börjar oftast i anslutning till virusinfektion i luftvägarna, fysisk ansträngning eller exponering för ett allergen.

Astmaskov har ofta flera orsaker.

Uppdaterad  27.11.2019

Kyllä