Vården vid astmaskov

Astmaskov kan uppkomma trots god egenvård. Därför är det viktigt att den som har astma vet hur skoven ska behandlas.

Nedan finns allmänna instruktioner om hur astmaskov behandlas. Du ska ändå be att få individuella instruktioner för behandling av astmaskov av din vårdande läkare.

Fem steg för behandling av astmaskov

  1. Ta en två- eller fyrdubbel dos inhalationskortison i minst två veckor. Fortsätt med dessa doser tills symtomen har minskat betydligt. Inled den effektiviserade behandlingen av symtomen i ett så tidigt skede som möjligt, genast när du upptäcker tecken på att ett astmaskov är på väg eller när du insjuknat i en luftvägsinfektion.
  2. Ta alltid luftrörsvidgande läkemedel före inhalationskortison. Ta mer luftrörsvidgande läkemedel vid behov, men iaktta läkemedlets maximidos som anges på receptet.
  3. Om du använder regelbundet ett kombinationsläkemedel (som innehåller både luftrörsvidgande läkemedel och kortison), effektivisera behandlingen enligt de anvisningar som du fått av din läkare.
  4. Om inte läget blir bättre inom 1–3 dagar trots att du ökat ditt intag av inhalationsläkemedel, ta kontakt med läkare eller inled en tablettkortisonkur enligt de instruktioner som du fått tidigare.
  5. Om hostan och andnöden blir värre trots att du ökat din medicinering, gå till jouren.

Uppdaterad  27.11.2019

Kyllä