Vård vid astmaskov

Astmaskov kan uppkomma trots god egenvård. Därför är det viktigt att den som har astma vet hur skoven ska behandlas.

Nedan finns allmänna anvisningar om hur astmaskov behandlas. Be ändå att få individuella anvisningar för behandling av astmaskov av din behandlande läkare.

Stegen för behandling av astmaskov

  1. Ta en två- eller fyrdubbel dos inhalationskortison i minst två veckor. Fortsätt med dessa doser tills symtomen har minskat betydligt. Inled den effektiviserade behandlingen av symtomen i ett så tidigt skede som möjligt, genast när du upptäcker tecken på att ett astmaskov är på väg eller när du insjuknat i en luftvägsinfektion.
  2. Ta alltid luftrörsvidgande läkemedel före inhalationskortison. Ta mer luftrörsvidgande läkemedel vid behov, men iaktta läkemedlets maximidos som anges på receptet.
  3. Om du regelbundet använder ett kombinationsläkemedel (som innehåller både luftrörsvidgande läkemedel och kortison), effektivisera behandlingen enligt de anvisningar som du fått av din läkare.
  4. Om inte situationen blir bättre inom 1–3 dagar trots att du ökat ditt intag av inhalationsläkemedel, ska du kontakta din läkare eller inleda en tablettkortisonkur enligt de anvisningar som du fått tidigare.
  5. Ta dig till jouren om hostan och andnöden blir värre trots att du ökat din medicinering.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä