När kontakta hälsovården vid astmaskov?

​​​​​​​​​​​​​Om du har ett astmaskov och symtomen inte lättar när du följer behandlingsanvisningarna för skov, ska du kontakta vårdplatsen eller jouren.

Du kan få besvara bland annat följande frågor när du kontaktar vårdenheten eller jouren i samband med ett astmaskov:

Bakgrundsinformation

  • Grundsjukdomar
  • Medicinering hemma för astman
  • Har du luftrörskatarr som orsakar astmaskovet?
  • Har du ökat mängden vårdande läkemedel och vilken är din nuvarande dos?
  • Hur mycket luftrörsvidgande läkemedel behöver du per dygn/vecka?
  • Har du påbörjat en kortisonkur (när och med vilken dos)?
  • PEF-värdet normalt (när astman är i balans)
  • Nuvarande PEF-värde

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä