Följsamhet vid astmabehandling

Den unga ska tillsammans med läkaren ta reda på varför och hur astman behandlas. När man förstår varför och vad det är som medicineraskan man lättare förbinda sig till läkemedelsbehandlingen.

​Astmabehandlingen är ett samarbete

Alla stöter på utmaningar med att upprätthålla motivationen till behandling. Läkaren måste ge tydlig information om sjukdomen och behandlingarna så att den unga har tillräckligt med redskap för att själv ta ansvar för behandlingen av sjukdomen. Det är viktigt att förstå vad som uppnås med behandlingen, vilka läkemedlens verkningar och bieffekter är, samt hurdan sjukdomsprognosen är.

Regelbundna kontrollbesök hos läkare, astmaskötare eller hälsovårdare hör till en bra egenvård. Oftast räcker det med en årlig kontroll.

Följsamhet vid läkemedelsbehandling

Ibland kan läkemedelsbehandlingen vara bristfällig. Man kanske känner att man inte behöver något läkemedel eftersom man har så få symtom. Det är lätt hänt att man underskattar symtomen och medicineringsbehovet, och man kan även vara rädd för läkemedlens bieffekter. Ibland kan det vara svårt att bli övertygad om behovet av behandlingarna. En sak som kan hindra unga från att använda läkemedel är en känsla av utanförskap i gruppen.

En konstaterad astma kräver dock en kontinuerlig medicinering. Vid medicineringen strävar man efter att ge minsta möjliga dos som håller astman symtomfri.

Stora doser av steroider som andas in kan påverka tillväxten, så större doser av dessa ämnen ges i första hand under korta perioder. Man måste dockkomma ihåg att astman, om den inte behandlas, eller om medicineringen är för svag, också kan bromsa upp tillväxten. Därför följs tillväxten alltid upp vid kontrollbesöken.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä