Astma och beväringstjänst

Värnplikten är en stor förändring i den ungas liv. När man är i militären förändras den ungas livsmiljö på många olika sätt som kan påverka astmabalansen.

Stora mängder människor i trånga utrymmen ökar infektionsrisken. Astmasymtomen kan även förvärras av dammiga förhållanden. Den fysiska belastningen som är förknippad med värnplikten (framför allt i kombination med pollensäsong eller kallt väder) kan vara en faktor som provocerar astamsymtom, om astman inte är i balans.

Med god vårdbalans för astman kan man göra värnplikten

En bra vårdbalans för astman är mycket viktig för att man ska kunna göra värnplikten på ett framgångsrikt sätt. För att säkerställa detta är det viktigt att man har rätt astmamedicinering och att man tar läkemedlen regelbundet. Målet är att man inte får symtom eller så få symtom som möjligt och att lungorna fungerar så bra som möjligt. Det är också viktigt att eventuella allergier behandlas effektivt. För en lyckad värnplikt är det viktigt att den unga själv är motiverad.

Ta med läkarutlåtande till uppbådet

Uppbådet ordnas en gång om året i augusti–december för unga som under ifrågavarande år fyller 18 år. Före uppbådet ska den behandlande läkaren undersöka den unga astmatikerns lungfunktion, kartlägga astmasymtomen och baserat på dessa planera en lämplig astmamedicinering.

Den unga ska till uppbådet ta med sig läkarutlåtandet om astmans aktuella tillstånd och medicineringen (i regel det senaste sammandraget av sjukjournalen). Utifrån informationen bedömer uppbådsläkaren slutligen den ungas värnpliktsduglighet och tjänstgöringsklass. Utgångspunkten är att astman ska vara nästan symtomfri med medicinering och att lungornas funktion är normal eller nästan normal.

Ta med läkarutlåtandet över astmans aktuella tillstånd till uppbådskontrollen.

Uppdaterad  21.10.2022

Kyllä