Astma hos unga

Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn. Sjukdomen har i allmänhet en bra prognos. Över hälften av alla barn som har astma blir symtomfria i ungdomsåldern, men hos en liten del av patienterna fortsätter symtomen.

De viktigaste orsakerna till fortsatta eller förnyade astmasymtom är rökning, atopi och ärftliga anlag. Med atopi avses ärftliga anlag att bli överkänslig för allergener i livsmiljön.

Omkring 4–7 procent av alla unga har astma och en lika stor grupp har symtom som liknar astma. Astma kan också bryta ut i ungdomsåldern. Hos största delen av alla unga patienter med astma förknippas sjukdomen med pollen- eller djurallergi, allergisk snuva och atopiskt eksem.

Med god behandling blir astman i allmänhet symtomfri. Då begränsar den inte den ungas motion, sociala umgänge eller yrkesval. Om man lyckats få astman under god kontroll med vård och läkemedelsbehandling, kan också största delen av de unga män som har astma göra sin militärtjänstgöring på normalt sätt.

Uppdaterad  28.11.2019

Kyllä