Astma hos äldre

Astma kan bryta ut i vilken ålder som helst. Symtom som är typiska för astma kan också förekomma i anslutning till andra sjukdomar, till exempel hjärtinsufficiens, kranskärlsjukdom och kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Astma har ofta otypiska symtom hos äldre (personer som har fyllt 65 år). Om patienten samtidigt har flera sjukdomar som orsakar andningssymtom, kan det vara svårare att bedöma situationen.

Astma är lika vanlig hos äldre som hos yngre. Astman har kunnat bryta ut i barndomen och fortsätta till ålderdomen. Den kan också ha varit symtomfri under en period och bryta ut igen senare. Astmasymtom kan bli lindrigare eller ta helt slut i puberteten. Hos hälften av dessa patienter framträder symtomen senare på nytt. Den symtomfria perioden kan vara flera år eller årtionden lång. Hos äldre personer som har astma konstateras mer sällan allergier (50–60 procent) än hos personer som fått astma som barn.

De normala förändringar som sker i kroppen när man blir äldre kan orsaka symtom som liknar astma. När muskelkraften minskar blir man lättare andfådd, och hostningarna blir svagare. Kroppens immunförsvar blir svagare. Även slemhinnorna torkar. Benskörhet kan göra att ryggkotorna ger efter och patienten får kutrygg. Då pressas lungorna samman, vilket stör deras mekanik. Hostreflexen och känslan av andnöd blir svagare med åldern.

Behandling

Astma hos äldre behandlas enligt samma principer som astma hos yngre personer. Behandlingen bygger på inhalationskortison med den minsta tillräckliga dosen. Doserna fastställs individuellt. Om läkemedlen tas på fel sätt, kan de ha sämre effekt. Hos rökare som har astma har läkemedel sämre effekt, och de behöver därför större doser. Hög ålder gör det sannolikare att den som har astma också har andra sjukdomar som har inverkan på valet av läkemedel. Om patienten har ett försämrat minne eller försämrad handmotorik kan detta påverka hur läkemedelsbehandlingen lyckas.

Föregående sidaNästa sida

Uppdaterad  28.11.2019

Kyllä