Vad är allergisk snuva?

Allergisk snuva är en långvarig, dvs. kronisk inflammation i näshålan. De vanligaste orsakerna är pollen från lövträd, gräsväxter och gråbo, samt damm från djur.

Allergisk snuva börjar i allmänhet förekomma när barnet fyllt 2 år. Cirka 15 procent av alla vuxna har allergisk snuva. Det lönar sig för den som har allergisk snuva att följa med den årliga förekomsten av pollen och mögeldamm i sitt eget område.

Allergisk snuva är vanligare hos personer i vilkas släkt det förekommer rikligt med allergier, allergisk snuva eller astma. Många som har allergisk astma lider också av allergisk snuva. Allergisk snuva blir i allmänhet inte värre med tiden. Hos en del patienter kan den till och med bli lindrigare med åldern. Hos andra kan symtomen avancera och blir fler. Även infektionerna och irritationssymtomen i de övre luftvägarna kan öka. Läs mer under länkarna Polleninformation och Pollensäsongen i Finland.

Vad beror snuvan på?

Allergisk snuva orsakas av att allergenet binds vid den allergenspecifika IgE-antikroppsreceptorn som finns på mastcellernas yta i näshålans slemhinna. Efter detta avger mastcellen bl.a. histamin, som orsakar de omedelbara allergiska symtomen. De inflammationstransmittorer som frigörs från mastcellen lockar inflammationsceller och andra inflammationsfaktorer till området, vilket orsakar de senare allergisymtomen.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä