Vad är allergisk snuva?

Allergisk snuva är en långvarig, dvs. kronisk inflammation i näshålan. De vanligaste orsakerna är pollen från lövträd, gräsväxter och gråbo samt damm från djur.

Allergisk snuva börjar i allmänhet förekomma när barnet fyllt 2 år. Cirka 15 procent av alla vuxna har allergisk snuva. Det lönar sig för den som har allergisk snuva att följa med den årliga förekomsten av pollen och mögeldamm i sitt eget område. Ta del av pollenrapporten och information om dammsäsongen i Finland (PDF)Open this document with ReadSpeaker docReader(på finska).

Allergisk snuva är vanligare hos personer i vilkas släkt det förekommer rikligt med allergi, allergisk snuva eller astma. Många som har allergisk astma lider också av allergisk snuva. Allergisk snuva blir i allmänhet inte värre med tiden. Hos en del patienter blir den till och med lindrigare i vuxen ålder. Hos andra avancerar symtomen och blir fler. Även infektionerna och irritationssymtomen i de övre luftvägarna kan öka.

Vad beror detta på?

Allergisk snuva orsakas av att allergenet binds vid den allergenspecifika IgE-antikroppsreceptorn som finns på mastcellernas yta i näshålans slemhinna. Efter detta avger mastcellen bl.a. histamin, som orsakar de omedelbara allergisymtomen. De inflammationstransmittorer som frigörs från mastcellen lockar inflammationsceller och andra inflammationsfaktorer till området, vilket orsakar de senare allergisymtomen.

Nästa sida

Uppdaterad  28.11.2019

Kyllä