Undersökningar

När man undersöker allergisk snuva kartläggs patientens förhandsuppgifter och symtombild och utförs en undersökning av området kring patientens öron, näsa och strupe. Andra undersökningar görs efter behov.

Hur undersöks allergisk snuva på läkarens mottagning?

På läkarens mottagning ställs frågor bland annat om allergier som förekommer i släkten och hos patienten, till exempel allergisk snuva, ögoninflammation, eksem eller astma. Vanligen frågar läkaren hur symtomen varierar under olika årstider och i olika miljöer. I typiska fall ställs också frågor om orsaker till allergier i den miljö där patienten vistas och om andra irritament i patientens omgivning, till exempel exponering för tobaksrök och luftvägsinflammationer som patienten haft.

Undersökning hos specialistläkare i öron-, näs- och strupsjukdomar

Specialistläkaren

  • undersöker näsans yttre struktur: är näsan rak och symmetrisk?
  • utför en endoskopisk undersökning av näsans främre del (främre rinoskopi) för att bedöma svullnad och blånad i näsmusslan, slemmets klarhet och eventuell asymmetri i näsans anatomi
  • undersöker munnen och svalget: svalgtonsillernas storlek bedöms genom att titta på svalget med hjälp av spatel och spegel. Läkaren bedömer om patienten har slem i halsen.

Övriga undersökningar

Andra undersökningar görs efter behov, t.ex.

  • allergiundersökningar (pricktester eller IgE-antikroppsbestämningar)
  • andra blodprov, röntgenundersökningar och astmaundersökningar vid behov
  • endoskopisk underökning av näshålan och mätning av näshålans flödesvolymer vid behov
  • provokationstest görs främst i specialfall (yrkessnuva)

Föregående sidaNästa sida

Uppdaterad  28.11.2019

Kyllä