Symtom

Symtom på allergisk snuva varierar beroende på miljön och årstiden. Symtomen varierar också bl.a. till följd av förekomsten av pollen och patientens inflammation och stress. Symtomen kan i allmänhet hanteras rätt väl med läkemedels- och stödbehandling.

Om patienten haft rikligt med symtom under en pollensäsong, lönar det sig att effektivisera behandlingen under den följande pollensäsongen för att lindra symtomen. Om patienten samtidigt har astmasymtom, kan han eller hon uppleva besvärlig näs- och andtäppa.

Personer som har allergisk snuva kan också ha astma, atopiskt eksem och allergisk ögoninflammation. De kan dessutom lida av återkommande bihåleinflammationer samt av snuva av irritationstyp eller perenn (kontinuerlig) snuva.​​

Uppdaterad  28.11.2019

Kyllä