Läkemedelsbehandling vid allergisk snuva

Vid lindrig allergisk snuva ordinerar läkaren i allmänhet antihistamintabletter. Om tabletterna inte är nog för att hantera symtomen, ordinerar läkaren dessutom ett kortikosteroidpreparat som tas via näsan.

Läkaren kan även ordinera dekongestantpreparat (sprayer eller droppar som öppnar nästäppa) som tas via näsan samt antihistamin-sympatomimetikapreparat som tas via munnen (i högst sju dagars tid).

Använd läkemedlen mot allergisk snuva enligt läkarens anvisningar. Kontakta läkare om du misstänker att du får biverkningar av läkemedlen eller att läkemedlen ger dåliga behandlingsresultat. Du kan även skölja näsan med saltvatten och vid behov, som stödbehandling, använda preparat som fuktar näsans slemhinnor.

Behovet av hyposensibilisering bedöms individuellt. Vid bedömningen beaktas nyttan med behandlingen och dess eventuella olägenheter.

Det är viktigt att använda nässprayen och -dropparna på rätt sätt. Då ger de bästa möjliga nytta. Dosera läkemedlet enligt läkarens anvisningar.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä