Allergisk snuva – när uppsöka läkare?

Allergisk snuva och allergisk bindhinneinflammation i ögonen är vanliga sjukdomar. De behandlas ofta med egenvårdspreparat från apoteket eller med läkemedel som ordineras av läkare.

Allergisk snuva undersöks och behandlas vanligen av en allmänläkare eller företagsläkare.

Sök dig till en allmänläkare eller företagsläkare, om

  • symtomen är kontinuerliga
  • symtomen gör det svårare för dig att utföra dina uppgifter eller ta hand om dina dagliga sysslor
  • egenvårdspreparat som du köper på apoteket inte hjälper eller räcker till
  • symtomen är avvikande
  • symtomen är starka eller blir starkare
  • du har ensidiga symtom
  • du känner smärta och tryck i ansiktet
  • symtomen är avvikande på annat sätt (t.ex. symtom i öronen, heshet, känsla av en klump i halsen)
  • du har symtom som förknippas med ditt arbete.

När behövs vård av en specialläkare?

Allergisk snuva och allergisk bindhinneinflammation i ögonen är vanliga sjukdomar. De kan vanligen behandlas med egenvårdspreparat från apoteket eller med läkemedel som ordineras av en allmänläkare. Det kan vara nödvändigt att bli undersökt av en specialläkare när diagnosen är oklar eller om symtomen är starka, avancerande eller avvikande.

Specialfall kan också vara graviditet, inledande av värnplikt och tävlingsidrott. Det kan också finnas anledning till mer ingående undersökningar när man misstänker att symtomen orsakas av faktorer i arbetsmiljön, samt när orsaken till symtomen är oklar och det behövs omfattande allergitester.

Brådskande bedömning behövs sällan

Vid allergisk snuva behövs sällan brådskande bedömning. Starka eller avancerande inflammationssymtom (till exempel tryck, värk och feber) i de övre luftvägarna är inte symtom på allergisk snuva utan pekar på någon annan sjukdom i näshålan och bihålorna. Dessa symtom kräver brådskande bedömning. Starkt näsblod förknippas sällan med allergisk snuva. Om blödningen inte slutar med egna åtgärder, ska patienten åka till jouren.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä