Vad är allergi?

Vid allergier reagerar kroppens immunförsvar på ämnen som normalt är ofarliga.

Människans immunförsvar ska skydda kroppen mot olika sjukdomsalstrare, t.ex. bakterier och virus. En del människor kan dock reagera på ämnen som normalt är ofarliga, t.ex. björkpollen. När reaktionen har en immunologisk bakgrund, kallas detta för allergi.

Allergisk snuva, allergisk bindhinneinflammation i ögat, allergisk astma och födoämnesallergi är bland de vanligaste sjukdomarna som har IgE-förmedlad allergi, dvs. omedelbar allergi i bakgrunden.

Allergisymtomen uppstår genom ett komplext system av reaktioner i olika celler i slemhinnorna, blodet och immunsystemet. Cellerna producerar många olika signalsubstanser ("förmedlarämnen") och antikroppar (IgE-antikroppar) som orsakar symtom på slemhinnorna. Sjukdomen fastställs som omedelbar allergi när de tester som påvisar IgE-förmedlad allergi passar in på patientens symtom.

Det finns två viktiga former av allergi: omedelbar allergi och fördröjd allergi. Det vanligaste exemplet på fördröjd allergi är kontaktallergi, som vanligen framträder i form av hudsymtom (t.ex. nickelallergi). Även läkemedelsöverkänslighet är ofta fördröjd allergi.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä